របៀបរបបការងារ និងការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវធ្វើជាប្រចាំ


   នារសៀលថ្ងៃសៅរ៍ ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ លោក គឹម សុខរី នាយកកម្មវិធីបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពង្រឹងរបៀបរបបការងារ និងរចនាសម្ព័នរបស់ផ្នែកព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយ ដោយមានការចូលរួមពីប្រធាន​ អនុប្រធានផ្នែកនាំ​ និងប្រធានក្រុម​ ​នៃផ្នែកព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយ។

#កម្មរកសំណងជំនាញ #សសយករាជធានីភ្នំពេញ
#កមមវធអាជីវកម្មចល័តនិងកម្មករសំណង់
Post a Comment

Previous Post Next Post