ក្រុមការងារនៃមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី ខេត្តរតនគិរី បន្តវិនិច្ឆ័យក្បាលដីនៃការចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ


   ក្រុមការងារនៃមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី ខេត្តរតនគិរី បន្តវិនិច្ឆ័យក្បាលដីនៃការចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ នៅភូមិល្អឺនកាំងមីស ឃុំអូរជុំ ស្រុកអូរជុំ ខេត្តរតនគិរី

———————————————

នាថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០២៤

ក្រុមការងារនៃមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី ខេត្តរតនគិរី បន្តវិនិច្ឆ័យក្បាលដីនៃការចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ នៅភូមិល្អឺនកាំងមីស ឃុំអូរជុំ ស្រុកអូរជុំ ខេត្តរតនគិរី។ 

#កអក​ #ចុះបញ្ជីដីធ្លីបញ្ចប់ #សេវាគាប់ចិត្ត#បរិយាកាសគ្មានវិវាទ#ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់#MLMUPC
Post a Comment

Previous Post Next Post