កាន់តែងាយស្រួល

 


   កាន់តែងាយស្រួល!

———————————-

បងប្អូនអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ "ប្រព័ន្ធពិនិត្យមើលព័ត៌មានសុរិយោដី តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក" ជាមួយនឹងកម្មវិធី CamDigiKey ដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក​ តាមរយៈ​តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖. https://mlmupc.gov.kh/electronic-cadastral-services/

#កអក​ #សេវាសុរិយោដី #សេវាសាធារណៈ #ប្រព័ន្ធឌីជីថល #រដ្ឋាភិបាលឌីជីថល #សេវាគាប់ចិត្ត​ #ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់​ #MLMUPC

Post a Comment

Previous Post Next Post