សកម្មភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា កម្មវិធីអាជីវកម្មចល័ត និងកម្មករសំណង់ បានចូលរួមកម្មវិធី«ពិធីបិទការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពានរង្វាន់​ SOCCER LEAGUE លេីកទី៧​ ឆ្នាំ២០២៤


   នារសៀលថ្ងៃអង្គារ ទី០៩ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៤ ថ្នាក់ដឹកនាំ សមាជិក សមាជិកា របស់កម្មវិធីអាជីវកម្មចល័ត និងកម្មករសំណង់ នៃសសយករាជធានីភ្នំពេញបានចូលរួមកម្មវិធី«ពិធីបិទការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពានរង្វាន់​ SOCCER LEAGUE លេីកទី៧​ ឆ្នាំ២០២៤»នៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក។

#កម្មករសំណង់ជំនាញ #សសយករាជធានីភ្នំពេញ #កីឡារស់ក្នុងសន្តិភាព

#កម្មវិធីអាជីវកម្មចល័តនិងកម្មករសំណង់Post a Comment

Previous Post Next Post