ឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការ សូ សិង្ហា អញ្ជើញជាគណៈអធិបតី ក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីចំនួន ៤ ៥៧៤ក្បាលដី


   ឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការ សូ សិង្ហា អញ្ជើញជាគណៈអធិបតី ក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីចំនួន ៤ ៥៧៤ក្បាលដី ស្ថិតនៅភូមិអំពែង ឃុំអង្កោល ស្រុកដំណាក់ចង្អើរ ខេត្តកែប។

———————————-
នាថ្ងៃ​ទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២៤
ឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការ សូ សិង្ហា អញ្ជើញជាគណៈអធិបតី ក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីចំនួន ៤ ៥៧៤ក្បាលដី ស្ថិតនៅភូមិអំពែង ឃុំអង្កោល ស្រុកដំណាក់ចង្អើរ ខេត្តកែប។
#កអក​ #ចុះបញ្ជីដីធ្លីបញ្ចប់#សេវាគាប់ចិត្ត​#បរិយាកាសគ្មានវិវាទ​ #ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់#MLMUPC

Post a Comment

Previous Post Next Post