ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការបន្តបុព្វហេតុកសាងអភិវឌ្ឍជាតិមាតុភូមិ និងពូនជ្រំលិទ្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សនៅកម្ពុជា

   ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការបន្តបុព្វហេតុកសាងអភិវឌ្ឍជាតិមាតុភូមិ និងពូនជ្រំលិទ្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សនៅកម្ពុជា

.....................................

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ ៖ ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការបន្តបុព្វហេតុកសាងជាតិមាតុភូមិ ពូនជ្រំប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស និងការឯកភាពជាតិដោយបានជ្រោងខ្ពស់ទង់ភាពជាម្ចាស់ ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយ ដើម្បីរក្សាដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា អាយុជីវិតប្រជាជន លំនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ពោរពេញដោយចំណេះដឹង បំណិនជីវិត មានសុខភាពល្អ មានបរិស្ថានល្អប្រសើរ សុខុដុមរមនា និងក្តាប់ជាប់នូវឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិលើឆាកអន្តរជាតិ។

ប្រសាសន៍ក្នុងពិធីបិទយុទ្ធការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។

ខេត្តព្រះសីហនុ | ២៣ កុម្ភៈ ២០២៤

Post a Comment

Previous Post Next Post