បងប្អូនក្រុមវាលនៃមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី ខេត្តរតនគិរី បន្តចុះវាស់វែង និងវិនិច្ឆ័យក្បាលដី ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ


     បងប្អូនក្រុមវាលនៃមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី ខេត្តរតនគិរី បន្តចុះវាស់វែង និងវិនិច្ឆ័យក្បាលដី ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិកាម៉ែន ឃុំសាមគ្គី ស្រុកអូរជុំ ភូមិ១ ឃុំឡាមិញ ស្រុកបរកែវ ភូមិសោមកានិញ ឃុំសោមធំ និងភូមិសោមគល់ ស្រុកអូរយ៉ាដាវ និងបិទផ្សាយទិន្នន័យវាស់វែងនៅភូមិបរញ៉ុក ឃុំសាមគ្គី ស្រុកអូរជុំ ខេត្តរតនគិរី។
---------------------------
ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣
#រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ #មន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដី #ភូមិបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌ
#ការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ
#ការកំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យ
#ការវាស់វែងនិងកសាងប្លង់សុរិយោដី
#ការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវប្លង់សុរិយោដីបញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ដី
#វិនិច្ឆ័យនិងសម្រេចទៅលើប្លង់សុរិយោដីនិងបញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ដី #ការចែកបណ្ណ#កអក
#ចុះបញ្ជីដីធ្លីបញ្ចប់#សេវាគាប់ចិត្ត#បរិយាកាសគ្មានវិវាទ#ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់

Post a Comment

Previous Post Next Post